Onderzoek naar begrijpend lezen door middel van thema's

Tessa Koop deed onlangs een uitgebreid onderzoek naar de impact van thema-lessen op begrijpend lezen in groep 6. Haar conclusie is dat thema-lessen een positieve invloed hebben op het niveau van begrijpend lezen en dat de scores van leerlingen er drastisch door omhoog gaan.

Wil je als ouder ook extra oefenen met begrijpend lezen? Hanteer dan de volgende tips. Er zijn verschillende manieren om met thema's te oefenen voor begrijpend lezen:

  1. Kies een thema dat interessant is voor uw kind, zoals dieren, sport of wetenschap. Zoek vervolgens teksten die hierover gaan, zoals verhalen, artikelen of non-fictie boeken.

  2. Laat uw kind teksten lezen over het gekozen thema en vraag hen om de belangrijkste ideeën en informatie te identificeren.

  3. Doe activiteiten die het begrip van de tekst versterken, zoals het maken van een mindmap of een stripverhaal.

  4. Laat uw kind deel nemen aan discussies over de tekst en vraag hen om hun mening te geven over de informatie die ze hebben gelezen.

  5. Maak verbinding met het thema met de echte wereld, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan een dierentuin, of door een sportwedstrijd te bekijken.

  6. Laat uw kind zelfstandig verder zoeken naar informatie over het thema, bijvoorbeeld door het gebruik van internet of andere bronnen.

  7. Werk met verwante thema's zodat uw kind een breder begrip ontwikkelt over een bepaald onderwerp.

  8. Werk met verschillende soorten teksten, zoals verhalen, gedichten, artikelen, zodat uw kind leert om met verschillende tekstvormen om te gaan.

Het is belangrijk om regelmatig te oefenen met verschillende thema's en tekstsoorten, zodat uw kind zich kan blijven ontwikkelen in begrijpend lezen.

 

 

Waarom is begrijpend lezen zo belangrijk?

Begrijpend lezen is belangrijk omdat het helpt om de betekenis van teksten te begrijpen en te interpreteren. Dit is een vaardigheid die nodig is in veel aspecten van het dagelijks leven, zoals bij het begrijpen van instructies, het volgen van nieuws, het begrijpen van schoolmateriaal en het maken van informatie-gebaseerde beslissingen.

Daarnaast helpt begrijpend lezen bij het ontwikkelen van taalvaardigheden, zoals woordenschat, grammatica en synthese. Begrijpend lezen oefent ook het geheugen, concentratie en logisch denken, wat helpt bij het verbeteren van academische prestaties.

Het is ook belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling, begrijpend lezen helpt kinderen en volwassenen om zichzelf te verrijken met nieuwe informatie en ideeën, en het helpt bij het vormen van een eigen mening over diverse onderwerpen.

Daarnaast is begrijpend lezen een belangrijke vaardigheid voor de toekomst, omdat het vaak vereist is in banen die te maken hebben met communicatie, kennisoverdracht en informatieanalyse.

Kortom, begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid die helpt bij het begrijpen van teksten, het ontwikkelen van taalvaardigheden, het verbeteren van academische prestaties, persoonlijke groei, en is vaak noodzakelijk voor toekomstige banen.

 

 

 

 

Populaire posts van deze blog

Opdracht begrijpend lezen voor groep 6: "Het geheim van de oude bibliotheek"

Hoe kun je begrijpend lezen oefenen met een kind in groep 6?

Wat is belangrijk aan begrijpend lezen in groep 6?