Wat is belangrijk aan begrijpend lezen in groep 6?

Er zijn een aantal belangrijke aspecten van begrijpend lezen in groep 6:

  1. Analyseren en interpreteren van teksten: Kinderen in groep 6 leren om de belangrijkste ideeën van een tekst te identificeren en te verbanden te leggen tussen tekstonderdelen. Dit helpt hen om de betekenis van een tekst beter te begrijpen.

  2. Reflecteren op het leesproces: Kinderen leren om te reflecteren op hun eigen leesproces en te communiceren over wat ze hebben gelezen. Dit helpt hen om hun eigen vooroordelen, veronderstellingen en verwachtingen te herkennen en te analyseren

  3. Activerende woordenschat: Kinderen leren nieuwe woorden en begrippen uit de tekst, en hoe deze te gebruiken in hun eigen taalgebruik.

  4. Toepassen op eigen leefwereld: Kinderen leren om teksten te koppelen aan hun eigen leefwereld en ervaringen, waardoor ze een persoonlijke connectie met de tekst krijgen.

  5. Samenhangend lezen: Kinderen leren om informatie uit meerdere tekstdelen te verzamelen en samen te voegen tot een geheel.

  6. Bevorderen van leesplezier: door kinderen te laten lezen wat hen interesseert en door hen te betrekken bij boekenclubs of andere leesactiviteiten, worden kinderen gestimuleerd om leesplezier te ontdekken.

Het is belangrijk dat kinderen in groep 6 geleidelijk aan deze vaardigheden ontwikkelen, dit kan door regelmatig te oefenen en door hen te blijven uitdagen met steeds moeilijkere teksten.

Populaire posts van deze blog

Opdracht begrijpend lezen voor groep 6: "Het geheim van de oude bibliotheek"

Hoe kun je begrijpend lezen oefenen met een kind in groep 6?