Posts

Posts uit januari, 2023 tonen

Onderzoek naar begrijpend lezen door middel van thema's

Afbeelding
Tessa Koop deed onlangs een uitgebreid onderzoek naar de impact van thema-lessen op begrijpend lezen in groep 6 . Haar conclusie is dat thema-lessen een positieve invloed hebben op het niveau van begrijpend lezen en dat de scores van leerlingen er drastisch door omhoog gaan. Wil je als ouder ook extra oefenen met begrijpend lezen? Hanteer dan de volgende tips. Er zijn verschillende manieren om met thema's te oefenen voor begrijpend lezen: Kies een thema dat interessant is voor uw kind, zoals dieren, sport of wetenschap. Zoek vervolgens teksten die hierover gaan, zoals verhalen, artikelen of non-fictie boeken. Laat uw kind teksten lezen over het gekozen thema en vraag hen om de belangrijkste ideeën en informatie te identificeren. Doe activiteiten die het begrip van de tekst versterken, zoals het maken van een mindmap of een stripverhaal. Laat uw kind deel nemen aan discussies over de tekst en vraag hen om hun mening te geven over de informatie die ze hebben gelezen. Maak verbinding

Tips om begrijpend lezen met je kind te oefenen

Afbeelding
 Er zijn een aantal tips voor ouders die begrijpend lezen willen oefenen met hun kind: Lees samen met uw kind en bespreek de tekst na afloop. Vraag uw kind naar de belangrijkste ideeën en personages, en vraag of er iets was dat ze niet begrepen. Geef uw kind vragen die ze moeten beantwoorden over een tekst die ze hebben gelezen. Dit kan gaan over details of over de algemene boodschap van de tekst. Doe activiteiten die de tekst versterken, zoals rollenspellen of het maken van een stripverhaal. Laat uw kind zelfstandig lezen en vraag hen om een samenvatting van wat ze hebben gelezen te geven. Laat uw kind deel nemen aan discussies over de tekst, zoals in een boekenclub. Geef uw kind teksten om te lezen die passen bij hun interesses, zoals sport, dieren, of wetenschap. Beloon uw kind regelmatig voor hun harde werk en betrokkenheid bij het leesproces Zorg ervoor dat de teksten die uw kind leest geschikt zijn voor hun leeftijd en leesniveau. Maak het leesproces leuk en interessant voor uw

Wat is belangrijk aan begrijpend lezen in groep 6?

Er zijn een aantal belangrijke aspecten van begrijpend lezen in groep 6 : Analyseren en interpreteren van teksten: Kinderen in groep 6 leren om de belangrijkste ideeën van een tekst te identificeren en te verbanden te leggen tussen tekstonderdelen. Dit helpt hen om de betekenis van een tekst beter te begrijpen. Reflecteren op het leesproces: Kinderen leren om te reflecteren op hun eigen leesproces en te communiceren over wat ze hebben gelezen. Dit helpt hen om hun eigen vooroordelen, veronderstellingen en verwachtingen te herkennen en te analyseren Activerende woordenschat: Kinderen leren nieuwe woorden en begrippen uit de tekst, en hoe deze te gebruiken in hun eigen taalgebruik. Toepassen op eigen leefwereld: Kinderen leren om teksten te koppelen aan hun eigen leefwereld en ervaringen, waardoor ze een persoonlijke connectie met de tekst krijgen. Samenhangend lezen: Kinderen leren om informatie uit meerdere tekstdelen te verzamelen en samen te voegen tot een geheel. Bevorderen van lees

Opdracht begrijpend lezen voor groep 6: "Het geheim van de oude bibliotheek"

Afbeelding
Titel van de tekst: "Het geheim van de oude bibliotheek" Leerlingnaam: ____________________________ Datum: ____________________________ Instructies: Lees de volgende tekst zorgvuldig en beantwoord de vragen hieronder. In de kleine stad Millfield stond een oude bibliotheek die al jaren niet meer gebruikt werd. Veel mensen dachten dat het gebouw leeg stond, maar dat was niet het geval. Er woonde een oude man genaamd Mr. Peterson, die al jaren in de bibliotheek woonde. Niemand wist hoe hij daar terecht was gekomen, maar iedereen wist dat hij veel wist over de geschiedenis van de stad. Op een dag besloot een groep kinderen uit groep 6 van de basisschool om Mr. Peterson een bezoekje te brengen. Toen ze aankwamen bij de bibliotheek, zagen ze dat de deur op een kier stond. Ze besloten naar binnen te gaan en vonden Mr. Peterson achter in de bibliotheek, bezig met het ordenen van boeken. Hij vertelde de kinderen dat hij al jaren in de bibliotheek woonde omdat hij een geheim had ontdek

Hoe kun je begrijpend lezen oefenen met een kind in groep 6?

Er zijn verschillende manieren om begrijpend lezen te oefenen met een kind in groep 6: Lees samen met uw kind en bespreek de tekst na afloop. Vraag uw kind naar de belangrijkste ideeën en personages, en vraag of er iets was dat ze niet begrepen. Geef uw kind vragen die ze moeten beantwoorden over een tekst die ze hebben gelezen. Dit kan gaan over details of over de algemene boodschap van de tekst. Doe activiteiten die de tekst versterken, zoals rollenspellen of het maken van een stripverhaal. Laat uw kind zelfstandig lezen en vraag hen om een samenvatting van wat ze hebben gelezen te geven. Laat uw kind deel nemen aan discussies over de tekst, zoals in een boekenclub. Geef uw kind teksten om te lezen die passen bij hun interesses, zoals sport, dieren, of wetenschap. Het is belangrijk om regelmatig te oefenen en om een positieve en ondersteunende leeromgeving te creëren.